Roztápanie Antarktídy sa urýchľuje, milióny ton ľadu zvyšujú hladinu oceánov

Zrýchlenie topenie ľadovcov v Antarktíde má za dôsledok zvyšovanie hladiny oceánov. Od skorých 90tych rokov sa hladina morí zdvihla o viac ako centimeter. Toto zvýšenie predstavuje nebezpečenstvo od Pacifických ostrovov po Floridu. Uvádzajú tak tímy vedcov. Ak by sa roztopil všetok ľad, ktorý má Antarktída k dispozícií, znamenalo by to zvýšenie hladiny morí o 58 […]